Dvojročnú záruku na preklady sme nahradili časovo neobmedzenou

8. 12. 2015

Pre našich zákazníkov chceme byť spoľahlivým poskytovateľom jazykových služieb. Snažíme sa o to už viac ako 25 rokov a stále hľadáme spôsoby, ako zákaznícky servis ešte vylepšiť. Po dôkladnej analýze našich prekladov za uplynulých sedem rokov sme sa rozhodli zaviesť časovo neobmedzenú záruku na preklady. Za kvalitou našich prekladov si pevne stojíme a chceme to našim zákazníkom dať jasne najavo.

Bližšie podrobnosti získate v našich aktualizovaných Obchodných podmienkach (bod 2.5.3).