My dodržiavame
uznávané normy,
vám to prináša úžitok

ISO 9001 – Systém riadenia kvality

Pri interných a externých auditoch sa kontrolujú všetky procesy týkajúce sa tvorby prekladov a lokalizácií. Ak v priebehu auditu splníme všetky požiadavky normy ISO 9001, udelí nám nezávislý certifikačný orgán príslušné potvrdenie. Rovnakým spôsobom sa vykonáva audit podľa odborovej normy pre prekladateľské agentúry ISO 17100.

Na týchto auditoch sa zúčastňujeme každý rok. Chceme tým dať jasne najavo, že všetky naše postupy smerujú k jedinému cieľu: zvyšovaniu zákazníckej spokojnosti poskytovaním kvalitných jazykových služieb.

ISO 17100 – Požiadavky na prekladateľské služby

V súčasnosti pracujeme v súlade s normou ISO 17100, ktorá definuje konkrétne požiadavky na poskytovanie prekladateľských služieb na kvalitatívne vysokej úrovni. Pre zákazníkov je to dôležitá informácia, keďže norma ISO 17100 stanovuje mnoho konkrétnych pravidiel, ktoré by mala spoľahlivá agentúra dodržiavať. Ide napríklad o:

  • zabezpečenie dostatku ľudských a technických zdrojov,
  • dodržiavanie profesijných kompetencií prekladateľov,
  • dodržiavanie predpísaných postupov a procesov pri tvorbe prekladov,
  • dôsledné vykonávanie všetkých kontrol a korektúr,
  • a mnoho ďalších pravidiel.

Norma ISO 17100 stanovuje kritériá pre konkrétne procesy v prekladateľskej agentúre veľmi prísne. U nás sa každý deň snažíme o to, aby sme pre našich zákazníkov podávali tie najlepšie výkony.

 
Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov