My dodržujeme
uznávané normy,
vy z toho profitujete

ISO 9001 – Systém riadenia kvality – výhoda pre zákazníkov

Pri interných a externých auditoch sa kontrolujú všetky procesy týkajúce sa tvorby prekladov a lokalizácií. Ak sú počas auditov splnené všetky požiadavky normy ISO 9001, udelí nezávislý certifikačný orgán príslušné potvrdenie.

Týchto auditov sa zúčastňujeme každý rok. Chceme tým jasne dať najavo, že všetky naše postupy smerujú k jedinému cieľu – zvyšovať zákaznícku spokojnosť poskytovaním kvalitných jazykových služieb.

ISO 17100 – Kvalita prekladov podľa odborovej normy

Súčasne pracujeme v súlade s normou ISO 17100, ktorá definuje konkrétne požiadavky pre poskytovanie prekladateľských služieb na kvalitatívne vysokej úrovni. Pre zákazníkov je to dôležitá informácia, keďže norma ISO 17100 stanovuje mnohé konkrétne pravidlá, ktoré by mala spoľahlivá agentúra dodržiavať. Ide napríklad o:

  • Zabezpečenie dostatku ľudských a technických zdrojov
  • Dodržiavanie profesijných kompetencií prekladateľov
  • Dodržiavanie predpísaných postupov a procesov pri tvorbe prekladov
  • Dôsledné vykonávanie všetkých kontrol a korektúr
  • A mnoho ďalších pravidiel

Norma ISO 17100 stanovuje kritériá pre konkrétne práce v prekladateľskej agentúre veľmi prísne. A my sa každý deň snažíme o to, aby sme pre našich zákazníkov odvádzali len tú najlepšiu prácu.

Sme hrdými členmi významné asociácie GALA

GALA - Globalization & Localization Association

Americká asociácia špecialistov na preklady združuje viac ako 400 popredných firiem z odboru prekladateľstva. GALA podporuje členov vytváraním štandardov, šírením vzdelania a vylepšovaním technologických procesov v prekladateľstve. Zároveň organizuje pravidelné stretnutia, aby mohlo neustále dochádzať k výmene tých najlepších myšlienok v odbore a mohli byť zavedené do prekladateľskej praxe na celom svete.

Webové stránky - www.gala-global.org/

 
 

Naše webové stránky priebežne vylepšujeme tak, aby pre vás boli maximálne prehľadné, k tomu nám pomáhajú i súbory cookies. Využívaním našich stránok súhlasíte s tým, že cookies takto používame.