Manažment kvality
na svetovej úrovni

Na kvalite nám skutočne záleží

Poskytovať vysokokvalitné preklady je snom každej prekladateľskej agentúry. A z pohľadu zákazníka je práve kvalita základným parametrom pri výbere dodávateľa prekladov. Ako ale môže prekladateľská agentúra dať najavo, že akurát jej preklady sú kvalitné? Odpoveď je jednoduchá: Bude pracovať v súlade s medzinárodne uznávanými normami ISO 9001ISO 17100.


 
Tereza Verbíková
Quality Manager

Spokojnosť zákazníka na prvom mieste

Spomínané normy sledujú jeden hlavný cieľ. Tým je neustále zvyšovať spokojnosť zákazníkov. Ono sa to veľmi ľahko povie, ale vybudovať spoľahlivý systém manažmentu kvality predstavuje obrovskú kopu práce, ktorá nikdy nekončí. Ako totiž hovorí norma ISO 9001 – zvyšovanie spokojnosti je neustále prebiehajúci proces. Čo v našom prípade znamená, že prekladateľské služby vylepšujeme permanentne.

Správne riadenie prekladateľského procesu je základ

Vhodné nastavenie a dôsledné riadenie všetkých činností predstavuje základ dobrého manažmentu kvality. V prekladateľskom procese sa nič nedeje náhodou. Všetko je naplánované, popísané, kontrolované, vyhodnocované, a to s jediným cieľom – neustále zvyšovať kvalitu prekladov, čo prirodzene vedie k zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov.

Tisíce skúsených prekladateľov

Každého z našich prekladateľov vyberáme dôkladne podľa vzdelania, prekladateľských skúseností a špecializácie. A taktiež v súlade s požiadavkami normy ISO 17100. Máme pre vás pripravených viac ako 6 000 prvotriednych prekladateľov z 220 odborov. Ich prácu pozorne sledujeme a verte nám, sme na nich dosť prísni. Súčasne však s nimi budujeme priateľské a veľmi často aj osobné vzťahy. Vzájomná spolupráca tak perfektne funguje a vaše preklady budú vždy kvalitné a dodané včas.

Neustále zvyšovanie kvality podľa normy ISO 9001

Prekladateľský proces u nás prebieha podľa medzinárodne uznávaných noriem ISO 9001 a ISO 17100. Na prekladoch pracujú len skúsený lingvisti a zároveň experti vo svojich odboroch. I revízie textov majú na starosti odborne vzdelaný rodený hovorcovia s dlhoročnou praxou. Kvalitu prekladateľských služieb berieme naozaj vážne, a do vašich rúk sa tak dostanú len prvotriedne preložené texty.

Na kontrole kvality prekladov sa podieľa každý

Na správne fungovanie systému riadenia kvality prekladov u nás dbajú všetci zamestnanci. Vďaka systémovému preverovaniu prekladov, korektúram rodenými hovoriacimi a expertmi z odboru, počítačovým kontrolám či interným kontrolám kvality prekladov dokážeme vychytať aj tie najmenšie mušky preložených textov. Kontrolu všetkých prekladov berieme naozaj vážne a považujeme ju za úplnú samozrejmosť.

Spätná väzba je pre nás dôležitá

Súčasťou celého systému manažmentu kvality je dôkladné vyhodnocovanie spokojnosti našich zákazníkov. Zásadným údajom je percento reklamácií prekladov. Nie je tajomstvom, že počet reklamácií udržujeme dlhodobo na veľmi nízkej úrovni, čo sa nám vracia v podobe lojality našich zákazníkov. Získavanie nových zákazníkov nám potom uľahčujú spokojné referencie od súčasných.

Sme 100% diskrétni

Zachovanie mlčanlivosti o utajovaných informáciách a ochrana dokumentov (ako zdrojových, tak i preložených) je úplnou samozrejmosťou. Všetky vami poskytnuté informácie považujeme za dôverné a každý z našich zamestnancov aj prekladateľov podpisuje Dohodu o mlčanlivosti (NDA). Vaše firemné alebo osobné údaje sa nikdy nedostanú do rúk tretím stranám.

Chcete vedieť viac?

Ak máte záujem o ďalšie podrobnosti, ozvite sa, prosím, priamo našej manažérke kvality – Tereze Verbíkovej. Rada s vami všetko preberie a zodpovie vaše otázky. Zastihnete ju na čísle +420 777 221 032 alebo na e-maile qm@zelenka.cz 
Tereza Verbíková
Quality Manager
Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov