V registri solventných firiem sme už piaty rok.

12. 9. 2012

Register solventných firiem je nástrojom, ako zistiť základné informácie o svojom súčasnom alebo budúcom obchodnom partnerovi – či včas platí, či nemá dlhy, nie je v insolvenčnom konaní, konkurze alebo likvidácii.

Tento register používajú nielen banky alebo leasingové spoločnosti na overenie dôveryhodnosti svojich zákazníkov, ale tiež bežní používatelia – podnikatelia, najmä pred začatím obchodných vzťahov. Tu je k dispozícii certifikát našej spoločnosti.