V októbri sme vystavovali na nemeckom veľtrhu TEKOM.

20. 11. 2012

Máme za sebou účasť na medzinárodnom veľtrhu v nemeckom Wiesbadene, ktorý si z roka na rok získava väčšiu popularitu. Usporadúva ho TEKOM, čo je voľne preložené „Odborný zväz pre technickú dokumentáciu a rozvoj informácií“. To samo osebe vypovedá o zameraní tejto akcie. Neoddeliteľnou súčasťou sú rôzne workshopy, konferencie a pod. Pretože prekladanie technickej dokumentácie je stále viac záležitosťou veľkých profesionálnych prekladateľských agentúr a naša agentúra sa na túto činnosť priamo špecializuje, sme aj my pravidelnými účastníkmi. Ďalším dôvodom našej účasti je pravidelný nárast počtu našich zákazníkov z Nemecka. Preto sme sa rozhodli využiť túto možnosť stretnúť sa tu s nimi na jednom mieste a súčasne ponúknuť svoje služby aj ďalším záujemcom. Fotogaléria je k dispozícii tu.