V dňoch 26. – 28. 3. 2012 sa s nami môžete stretnúť na konferencii GALA v Monaku.

8. 3. 2012

Ten, kto chce byť v prekladateľskom odbore úspešný, musí neustále sledovať nové trendy a nové technológie. Na výmenu skúseností medzi kolegami v odbore sú tieto stretnutia najlepšou možnosťou. Budúca konferencia sa bude konať v prekrásnej lokalite a program bude opäť veľmi zaujímavý. Tešíme sa na stretnutie so stálymi členmi aj novými účastníkmi. Viac informácií získate na webových stránkach konferencie.