V bulletine GALAxy, ktorý vydáva medzinárodná asociácia prekladateľských agentúr, bol zverejnený roz...

11. 10. 2010

V bulletine GALAxy, ktorý vydáva medzinárodná asociácia prekladateľských agentúr, bol zverejnený rozhovor s Romanom Zelenkom, naším výkonným riaditeľom. Odpovedá tu na otázky o založení našej spoločnosti, o odlišnostiach našej spoločnosti od ostatných poskytovateľov prekladateľských služieb alebo o nových trendoch v prekladateľstve. Máme radosť, že sa o nás stále viac hovorí na medzinárodnej úrovni.