Stretnite sa s nami na konferencii ELIA v Mníchove

10. 4. 2013

Európska asociácia pre prekladateľský priemysel (ELIA), ktorá združuje viac než sto významných prekladateľských spoločností, usporadúva tohto roku konferenciu v Mníchove. Naša prekladateľská spoločnosť je členom ELIA od roku 2010. Na tejto významnej akcii sa zúčastníme spolu s kolegami z našej mníchovskej pobočky a budeme tu diskutovať o aktuálnych otázkach spojených s jazykmi, globalizáciou a komunikáciou. Veríme, že tu načerpáme nové poznatky a získame inšpiráciu na ďalšiu prácu.

V tomto nádhernom meste, ktoré je finančným centrom bavorského regiónu, má sídlo mnoho významných spoločností (napr. BMW) a konajú sa tu každý rok veľtrhy z mnohých odborov.
Viac informácií o májovej akcii ELIA nájdete na webových stránkach konferencie.
 

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov