Stali sme sa členmi prestížneho združenia prekladateľských agentúr Eulogia

11. 11. 2019

V priebehu roka sme sa stali členmi združenia prekladateľských agentúr Eulogia. Toto združenie za svojich členov prijíma len tie prekladateľské agentúry, ktoré kladú veľký dôraz na kvalitu služieb. Každý jazyk môže byť zároveň zastúpený len jednou agentúrou. Je pre nás teda cťou, že práve my zastupujeme ten český.

Eulogia už viac ako 25 rokov svojich členov vzdeláva a pomáha im skvalitňovať prekladateľské služby. Od každého z nich sa očakáva, že bude tvoriť aktívnu súčasť združenia a pomôže ostatným s výzvami, ktoré už sám prekonal, a zároveň sa od ostatných členov dozvie, ako svoju spoločnosť rozvíjať aj v inom smere. Už naše prvé spoločné stretnutie v Budapešti (na fotke) nám ukázalo, že pôjde o plodnú spoluprácu a že sa máme jeden od druhého čo naučiť.

Ak sa chcete o posolstve tohto združenia dozvedieť viac, navštívte oficiálne webové stránky Eulogia.

Veľmi nás teší, že môžeme byť súčasťou tejto vzájomne sa podporujúcej komunity. Veríme, že nám novonadobudnuté znalosti a skúsenosti ostatných členov pomôžu aj naďalej skvalitňovať prekladateľské služby pre našich zákazníkov.

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov