Pomáhame šíriť myšlienku „Umenie spolupráce“

4. 4. 2017

Jedným zo zámerov našej prekladateľskej agentúry je pravidelne a trvalo prispievať k pozitívnemu rozvoju nášho okolia a zároveň šíriť myšlienku o dôležitosti komunikácie. Tá je totiž kľúčom ku všetkému. S komunikáciou veľmi úzko súvisí umenie spolupráce, z ktorej vznikajú užitočné projekty, služby alebo výrobky. A v niektorých prípadoch môže spolupráca viesť k väčšej tolerancii a porozumeniu, čo je i posolstvo festivalu Jeden svet, ktorý sa koná pod záštitou neziskovej organizácie Dice.

Festival sa uskutoční v Prahe a ďalších 32 mestách, pričom jedným z nich je i „náš“ Zlín. V rámci Jedného sveta prebehne od 5. do 8. apríla celkom 9 projekcií pre verejnosť, a to v dome Alternatívy – kultúrnom stredisku inštitútu Zlín. Na kompletný program sa pozrite priamo na stránkach festivalu, ale už len názvy ako „Normálny autistický film“, „Zomrieť pre design“ alebo „Deti online“ sľubujú nevšedný zážitok.

Prečo si organizátori vybrali práve tému „Umenie spolupráce“? Ako uvádzajú na webe:

„Súčasný svet je plný konfliktov, negatívnych správ a hrozieb. Sme vystavení neustále sa meniacim udalostiam, toku informácií, a to nás núti neustále aktualizovať svoj postoj a voči niekomu sa vymedzovať. Preto chce Jeden svet v tejto rýchlej dobe pripomenúť silu spolupráce ako možnú cestu obnovy. Spolupráca nie je samozrejmosť. Je to schopnosť, ktorú sa postupne učíme.“

Takáto myšlienka je nám blízka, pretože tímovú spoluprácu považujeme za jeden zo základov nielen dobre fungujúcej firmy, ale i celej spoločnosti.

Preto sme sa stali hlavným regionálnym partnerom festivalu Jeden svet 2017 v Zlíne.

Organizačnému tímu želáme, nech sa všetko podarí a uvidíme sa priamo na mieste!

Okamžik, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte i tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša neotravná reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov