Otvárame ďalšie kontaktné miesto, tentoraz v Japonsku neďaleko Tokia.

29. 7. 2011

Naším zástupcom sa stal pán Richard Mort, ktorý v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb pôsobí už veľa rokov. Ak plánujete akékoľvek podnikateľské aktivity v krajine vychádzajúceho slnka, obráťte sa na nás. Zaistíme, aby vaša dokumentácia bola nielen dobre preložená, ale zodpovedala aj miestnym podnikateľským zvláštnostiam. Našu japonskú kanceláriu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese tokyo@zelenka-translations.com.