Naša prekladateľská agentúra je schopná zaistiť lokalizácie audio a video projektov a dabing.

9. 8. 2010

Naša prekladateľská agentúra je schopná zaistiť lokalizácie audio a video projektov a dabing. V súčasnosti vieme pomocou profesionálnych rodených speakerov zaistiť hlasové služby v nasledujúcich jazykoch: čeština, slovenčina, angličtina (US i UK), nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, portugalčina, ruština, ukrajinčina, poľština, maďarčina, slovinčina, srbčina, bulharčina a čínština. Konkrétnu ponuku vám spracujeme na vyžiadanie.