Na našom blogu priebežne publikujeme informácie a zaujímavosti z odboru prekladateľstva, tlmočníctva...

1. 2. 2012

Každý rok na našom blogu zverejňujeme niekoľko článkov. Výber tém nie je vopred stanovený, ale snažíme sa, aby tu boli aktuálne a zaujímavé informácie, ktoré by mohli zaujať našich čitateľov. Usilujeme sa o zlepšovanie našej komunikácie so zákazníkmi, zlepšovanie spolupráce s našimi dodávateľmi prekladov alebo obchodnými partnermi. Dúfame, že tento informačný servis k tomu prispieva.