Máme za sebou recertifikačný audit noriem ISO 17100 a 9001. Úplne po prvýkrát on-line

11. 5. 2020

Aby sme zákazníkov i dodávateľov uistili, že kvalitu jazykových služieb berieme naozaj vážne, každoročne absolvujeme audity vykonávané nezávislými certifikačnými spoločnosťami. Tento rok sme opäť oslovili TÜV Nord, ktorý hodnotil naše procesy z hľadiska medzinárodne uznávaných noriem ISO 17100 a ISO 9001.

Konkrétne išlo o recertifikačný audit. Ten prebieha každé 3 roky a zahŕňa dôslednú kontrolu plnenia všetkých podmienok nevyhnutných na opätovné udelenie oboch spomínaných certifikátov.

Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu sa u nás tento audit vôbec po prvýkrát uskutočnil on-line. Pre audítorov nebola dištančná forma nič nové a my sme aspoň zistili, že je skutočne efektívna.

 

Dobrá správa pre zákazníkov i prekladateľov

Dvojdenný audit sme zvládli na jednotku. Čo to znamená pre našich zákazníkov a dodávateľov? 

  • Zákazníci majú istotu, že na ich prekladoch budú pracovať skúsení a overení lingvisti.
  • Prekladatelia zas vedia, že im ponúkneme zákazky podľa ich odbornosti a že projekty riadime profesionálne.

prekladateľskej agentúre ZELENKA si zakladáme na spoľahlivosti, efektivite a schopnosti zvládnuť aj zložité zákazky. A práve úspešná recertifikácia noriem ISO 17100ISO 9001 potvrdzuje, že o tom nielen hovoríme.

 

Stručne o norme ISO 9001

Norma sa zaoberá internými procesmi spoločnosti, ich meraním a vyhodnocovaním tak, aby ich bolo možné zefektívňovať. O našom dôraze na kvalitu služieb svedčí aj skutočnosť, že sme tento certifikát získali trinástykrát za sebou.

ISO 9001 rieši napríklad:

  • riadenie ľudských zdrojov,
  • správu dokumentácie a infraštruktúry,
  • systém riadenia rizík,
  • hodnotenie dodávateľov.

Viac sa dozviete v článku → Na čo je dobrá certifikácia prekladateľskej agentúry podľa ISO 9001

 

Stručne o norme ISO 17100

Certifikát ISO 17100 môžu získať len prekladateľské agentúry a pre jeho získanie musia splniť náročné požiadavky. Tie sa napríklad týkajú:

  • spolupráce s dostatočne kvalifikovanými prekladateľmi (vysokoškolské vzdelanie, zodpovedajúca prax…);
  • riadenia prekladateľského procesu (od spracovania ponuky až po výstupnú kontrolu, fakturáciu a zaistenie spätnej väzby);
  • kvality technického aj technologického zázemia (informačný systém, hardvér…);
  • zaistenia bezpečnosti informácií.

Viac sa dozviete v článku → ISO 17100 – celosvetový štandard v prekladoch

Hľadávate spoľahlivú prekladateľskú agentúru? Odporúčame vám vybrať si z tých, ktoré majú certifikácie oboch noriem. Zvýšite tým šancu na to, že vaše prekladateľské zákazky budú spracované svedomito a kvalitne.

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov