Jazykové kurzy sa začínajú. Máte všetko zaistené?

29. 7. 2012

Môžete využiť širokú ponuku individuálnych a firemných jazykových kurzov s českými alebo zahraničnými rodenými lektormi. Naši lektori sa riadia Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky. Program je prispôsobený záujmu študentov a v priebehu roka sledujeme, ako sa vyvíjajú znalosti našich žiakov (robíme jazykové audity). Študenti sú vybavení kvalitnými študijnými materiálmi a pravidelne sa zisťuje ich spokojnosť s jazykovou výučbou. Ak ešte nie ste stopercentne rozhodnutí pre poskytovateľa jazykových služieb, nechajte si u nás zadarmo urobiť porovnávaciu cenovú ponuku. Spojte sa s vedúcim našej jazykovej školy Pavlom Knotom, rád vám poradí.