Zakúpili sme aktualizácie najpoužívanejších CAT nástrojov (SDL Trados studio 2011, STAR Transit NXT ...

14. 12. 2011

Nízke ceny, rýchle vyhotovenie a vysoká kvalita prekladov sú závislé od používania moderných CAT nástrojov. Aby sme boli schopní využívať najnovšie funkcie týchto prekladateľských nástrojov, musíme mať k dispozícii ich najnovšie verzie. Teraz sme zakúpili STAR Transit NXT, SDL Trados studio 2011 a tiež najnovšiu aktualizáciu pre Across. Medzi nové funkcie patrí napríklad možnosť sledovania zmien pri korektúrach, nástroje na ďalšiu kontrolu kvality a tiež filtre pre nové formáty prekladaných súborov.