Vykonávame profesionálne preklady pre zdravotníctvo.

19. 1. 2015

Preklady vysoko odborných lekárskych textov vrátane textov zo súvisiacich odborov, najmä chémie, fyziky, biológie, dietológie, práva atď. zabezpečíme na profesionálnej úrovni. Prekladáme interné, klinické aj chirurgické odbory, texty pre farmaceutický priemysel aj alternatívnu medicínu. Dodávame preklady dokumentácie pre zdravotnícke zariadenia, preklady príbalových letákov, marketingových materiálov, abstraktov z kongresov a ďalších druhov dokumentov. Viac informácií vrátane referencií obsahuje naša špeciálna prezentácia