V roku 2011 sme dosiahli zvýšenie obratu prekladateľských služieb o 14 %. Ďakujeme všetkým kolegom a...

15. 1. 2012

Priebežné zvyšovanie obratu v prekladateľských službách kladie vysoké nároky na všetkých pracovníkov našej spoločnosti. Aby sme si udržali dobrú pozíciu medzi poprednými európskymi agentúrami, musíme používať moderné technológie aj moderné metódy riadenia. Naše ekonomické výsledky za posledných 5 rokov ukazujú, že ideme dobrou cestou. Nepoužívame žiadne triky, riadime sa jednoduchým baťovským heslom: „Náš zákazník, náš pán.“ Toto heslo nestráca na dôležitosti v žiadnom odbore podnikania ani v žiadnej dobe. Všetkým našim spolupracovníkom aj všetkým našim zákazníkom patrí za spoluprácu v minulom roku veľká vďaka.