V Registri solventných firiem Českej republiky sme už 4 roky. Naši zákazníci si môžu overiť našu sol...

19. 7. 2011

Register solventných firiem zahŕňa elitu podnikateľského prostredia v ČR. Sú tu registrované seriózne firmy, ktoré sa starajú o svoje dobré obchodné meno. Tieto firmy sa vyznačujú solídnosťou a dobrou platobnou morálkou, nemajú záväzky dlhšie ako 30 dní po lehote splatnosti, žiadne registrované dlhy, nie sú v insolvenčnom konaní ani konkurze alebo likvidácii. Sme tu zaradení už 4 roky. Bližšie informácie sú uvedené v našom certifikáte.