Stali sme sa generálnym sponzorom projektu Starý Zlín.

9. 10. 2012

Stali sme sa generálnym partnerom, inak povedané sponzorom internetového projektu Starý Zlín. Dôvodov, prečo sme sa tak rozhodli, je viac. Zlín je naše rodné mesto, bydlisko aj sídlo hlavnej kancelárie našej spoločnosti celých 22 rokov. Väčšina z nás, firemných manažérov aj našich rodičov, tu prežila mladosť, svoje štúdiá a založila svoje rodiny.

So Zlínom sme teda veľmi silne spätí svojím osobným aj pracovným životom. Druhým dôležitým dôvodom je baťovská história Zlína, ktorá sa aj po toľkých rokoch stále premieta do civilného aj podnikateľského prostredia. Na túto históriu sme pyšní, snažíme sa na ňu nadväzovať a v baťovskom pozitívnom podnikateľskom myslení pokračovať. A webové strany Starý Zlín sú práve o histórii Zlína (ktorý síce bol za komunistickej éry dočasne premenovaný na Gottwaldov, ale starí „Zlíňania“ ho aj tak nikdy neprestali nazývať Zlínom).