Stali sme sa členom Asociácie jazykových škôl a agentúr Českej republiky (AJŠA).

28. 2. 2011

Stali sme sa členom Asociácie jazykových škôl a agentúr Českej republiky (AJŠA). Táto organizácia teraz združuje 38 renomovaných firiem, ktoré sa zaoberajú výučbou cudzích jazykov. Od roku 2005 je registrovaná na ministerstve vnútra ako dobrovoľné združenie jazykových škôl a agentúr. Jej hlavným poslaním je zdokonaľovať jazykové vzdelávanie vo všetkých regiónoch Českej republiky.