Prečo ľudia pracujú pre ZELENKU? (video)

1. 12. 2015

Spätná väzba je pre nás dôležitá nielen v prípade našich zákazníkov, ale záleží nám aj na pohľade kolegov. Snažíme sa vytvárať príjemné pracovné prostredie, v ktorom bude každý pracovať s chuťou. Našim kolegom načúvame a správame sa k nim tak, ako jednáme so svojimi zákazníkmi. Profesionálne, ale v priateľskom duchu. Počas našej akcie v Luhačoviciach sme mali ideálnu príležitosť trochu ich vyspovedať a dozvedieť sa, či sa im takýto prístup páči. A sme veľmi radi, že nám úprimne povedali, prečo pre nás pracujú.

Takáto spätná väzba pre nás veľa znamená a my sa budeme ďalej snažiť vytvárať pohodové pracovné prostredie, kde budeme spoločne poskytovať našim zákazníkom vysoko kvalitné prekladateľské služby.