Obhájili sme certifikáciu ISO 9001 a najnovšie získali ISO 17100

31. 5. 2017

Neustále vylepšovanie nášho manažmentu kvality je pre nás veľmi dôležité. Chceme, aby naši zákazníci mali istotu, že o preklady sa im stará spoľahlivá agentúra s jasne nastavenými pravidlami. Preto každý rok dobrovoľne pozývame externých audítorov do našich kancelárií, aby skontrolovali všetky naše procesy a fungovanie v praxi. Tentoraz sme u nás privítali audítorov zo spoločnosti TÜV Nord.

Prečo je dôležité, že sme „obhájili“ certifikáciu normy ISO 9001 aj v roku 2017?

Norma ISO 9001 kladie celý rad požiadaviek na procesy vnútri spoločnosti s cieľom neustále zlepšovať kvalitu služieb (napríklad je nevyhnutné priebežne monitorovať kvalitu prekladov, hodnotiť prácu prekladateľov, analyzovať spätnú väzbu zákazníkov a pod.). O certifikáciu môže požiadať ľubovoľná spoločnosť, pričom cieľ je vždy rovnaký – dokázať, že všetky procesy vnútri takejto firmy prebiehajú efektívne a je tak zaistená kvalita výsledného produktu či služby smerom k odberateľovi, teda zákazníkovi.

Prečo je dôležité, že sme získali certifikáciu normy ISO 17100?

ISO 17100 je medzinárodne platná norma (nadväzuje na pôvodnú EN 15038) stanovujúca kritériá výslovne priamo v oblasti poskytovania prekladateľských služieb. Spoločnosti žiadajúce túto certifikáciu musia dodržiavať množstvo jasne stanovených kritérií, aby získali certifikát.

Napríklad je dôležité preukázať, že spolupracujú len so špičkovými prekladateľmi (vzdelanie i prax), majú k dispozícii moderné technologické nástroje alebo napríklad dostatočne zaisťujú bezpečnosť všetkých dát. Pokiaľ by vás zaujímali bližšie informácie o tejto norme, odporúčame vám prečítať si náš blogový príspevok „ISO 17100 – celosvetový štandard v prekladoch“.

Obe normy pre nás majú vo výsledku jeden hlavný zmysel. Uistiť našich zákazníkov, ale i dodávateľov a kolegov, že sme spoľahlivá a moderná prekladateľská agentúra, ktorá maximálne dbá na kvalitu všetkých jazykových služieb.

Okamžik, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte i tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša neotravná reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov