Naše internetové stránky boli ocenené v súťaži Vodafone Firma roka v sekcii vzdelávania.

27. 8. 2012

Projekt Web roka je subkategóriou súťaže Vodafone Firma roka. Cieľom tohto projektu je pomáhať ku skvalitňovaniu internetových prezentácií podnikateľských subjektov v Českej republike. Porota hodnotila webové stránky súťažiacich na základe ich optimalizácie, dizajnu a používateľskej prístupnosti. Máme radosť, že naša starostlivá (a nikdy sa nekončiaca :-)) práca bola takto ocenená.