Na zákazníckom portáli si môžete prezrieť všetky svoje objednávky prekladov a zároveň nám oznámiť, a...

6. 1. 2012

Je dôležitým nástrojom na sledovanie vašich objednávok prekladov a ich hodnotení. Máte možnosť sa pozrieť, kto z vašej firmy objednal ktoré preklady, kedy boli objednané, kto v našej agentúre zákazku vybavoval, kedy bola odovzdaná a pod. Jednotlivé služby alebo celkovo činnosť našej prekladateľskej agentúry tu tiež môžete ohodnotiť. Podrobné informácie získate priamo na portáli alebo v našom článku „Spätná väzba – dôležitý nástroj na zlepšovanie kvality prekladov“ na blogu.