I tento rok sme obhájili certifikácie noriem ISO 9001 a ISO 17100

27. 4. 2018

Jedným z cieľov našej prekladateľskej agentúry je priebežné vylepšovanie interných procesov i nášho manažmentu kvality. Prečo si dávame tak záležať na tom, aby sme pracovali podľa medzinárodne uznávaných noriem?

  1. Všetci členovia nášho tímu vďaka tomu pracujú v organizovanom prostredí, čo sa odráža na ich spokojnosti a vyššom výkone.
  2. Naši zákazníci vidia, že sme dobre zohraní a maximálne dbáme na kvalitu jazykových služieb.
  3. Externí prekladatelia v nás majú spoľahlivých partnerov, ktorí sa správajú transparentne, férovo a dokážu im zohnať veľa práce.

Rovnako ako minulý rok, i tento sme do našich kancelárií pozvali audítora zo spoločnosti TÜV Nord, aby posúdil naše procesy z hľadiska noriem ISO 9001 a ISO 17100.

 

Čím sa zaoberá norma ISO 9001?

Norma opisuje, ako by mali fungovať interné procesy firiem, ktoré požiadajú o certifikáciu. Audítori zisťujú, či firma pracuje efektívne a je schopná zaistiť najvyššiu možnú mieru kvality služieb pre svojich zákazníkov.

Posudzujú napríklad i to, či spoločnosť priebežne analyzuje spätnú väzbu od zákazníkov, vyhodnocuje prácu svojich dodávateľov alebo zodpovedne dodržuje pravidlá práce s dokumentáciou.

 

Čím sa zaoberá norma ISO 17100?

Zatiaľ čo o audit na certifikáciu ISO 9001 môže požiadať ľubovoľná firma, certifikáciu normy ISO 17100 (predtým EN 15038) môže získať len spoločnosť ponúkajúca prekladateľské služby.

Medzinárodne platná norma ISO 17100 sa zaoberá celým radom kritérií. Počas auditu je posudzované napríklad to, či pre spoločnosť pracujú len vzdelaní a odborne zdatní prekladatelia ovládajúci moderné prekladateľské nástroje, alebo či sa táto spoločnosť dôsledne stará o zabezpečenie všetkých dát. Bližšie informácie nájdete v našom článku -> ISO 17100 – celosvetový nadštandard v prekladoch.

I keď sme obe certifikácie obhájili, rozhodne nepoľavíme a budeme ďalej hľadať spôsoby, ako fungovať ešte lepšie a byť i naďalej spoľahlivými partnermi pre našich prekladateľov i zákazníkov.

 

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov