Externý audit systému manažérstva kvality v našej spoločnosti prebehol úspešne

29. 4. 2014

Kontrola systému manažérstva kvality v našej spoločnosti vykonávaná externým audítorom predstavuje pre nás každý rok príležitosť na zlepšovanie všetkých procesov a postupov, ktoré používame pri riešení prekladateľských projektov. Nejde len o kontrolu súladu s príslušnými normami, ale predovšetkým o zvyšovanie spokojnosti všetkých našich zákazníkov s kvalitou našich služieb. Rok 2014 sme vyhlásili za rok kvality.