Externý audit systému manažérstva kvality v našej spoločnosti prebehol úspešne

30. 4. 2014

Kontrola systému manažérstva kvality v našej spoločnosti vykonávaná externým audítorom predstavuje pre nás každý rok príležitosť na zlepšovanie všetkých procesov a postupov, ktoré používame pri riešení prekladateľských projektov. Nejde len o kontrolu súladu s príslušnými normami, ale predovšetkým o zvyšovanie spokojnosti všetkých našich zákazníkov s kvalitou našich služieb. Rok 2014 sme vyhlásili za rok kvality.

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov