30. septembra oslavujeme medzinárodný deň prekladateľov.

27. 9. 2012

Tento deň, keď má sviatok Hieronym, bol stanovený za medzinárodný deň prekladateľov. Bolo tak rozhodnuté na počesť sv. Hieronyma, kresťanského učiteľa, spisovateľa a talentovaného prekladateľa, ktorý žil približne v rokoch 347 – 420. Ovládal latinčinu, gréčtinu aj hebrejčinu a preslávil sa najmä ako prekladateľ Biblie (Vulgata) do hovorovej latinčiny. V tento „deň všetkých prekladateľov a tlmočníkov“ chceme dať našim zákazníkom malý darček. Preto sme sa rozhodli, že na objednávky prekladu prijaté v čase od 30. 9. do 1. 10. 2012 poskytneme zľavu vo výške 20 % (30. 9. je totiž nedeľa :-)). Stačí k objednávke pripojiť tento kód: DISCOUNTJERONYM2012