Recertifikácia noriem ISO 17100 a 9001 dopadla výborne

17. 4. 2023

Kvalitu našich jazykových služieb berieme naozaj vážne. Preto sme si aj tento rok pozvali audítorov zo spoločnosti TÜV Nord, aby preverili naše procesy z hľadiska požiadaviek medzinárodne uznávaných noriem ISO 171009001.

Tentokrát šlo o recertifikačný audit, ktorý sa opakuje každé tri roky a ide poriadne do hĺbky. Audítori v ňom dôsledne kontrolujú plnenie všetkých podmienok opätovného udelenia oboch certifikácií.

V našom prípade to dvojici audítorov zabralo dva dni, pretože museli prejsť napr. našu organizačnú štruktúru, dokumentáciu z interného auditu, zápisy z kľúčových porád, firemnú infraštruktúru vrátane IT bezpečnosti, procesy naprieč našimi oddeleniami a skontrolovať prácu na konkrétnych zákazkách.

Po takom dôkladnom zhodnotení našej práce nás výsledok skutočne potešil – pri audite sme obstáli a recertifikáciou sme prešli úspešne. Za to patrí veľká vďaka celému nášmu tímu a predovšetkým tiež oddeleniu kvality. :-)

Norma ISO 9001

Zaoberá sa internými procesmi firiem, ich meraním a vyhodnocovaním, aby ich bolo možné zefektívňovať. Certifikáciu sme získali už po osemnástykrát za sebou.

Norma rieši napríklad:

  • správu dokumentácie a infraštruktúry;
  • riadenie ľudských zdrojov;
  • systém riadenia rizík;
  • hodnotenie dodávateľov.

Norma ISO 17100

Certifikáciu normy ISO 17100 môžu získať len prekladateľské agentúry. Na jej udelenie musia splniť skutočne náročné požiadavky.

Norma rieši napríklad:                          

  • riadenie prekladateľského procesu (od cenovej ponuky po výstupnú kontrolu, fakturáciu a spätnú väzbu);
  • spoluprácu s dostatočne kvalifikovanými dodávateľmi služieb (čo sa týka ich vzdelania, dĺžky praxe…);
  • kvalitu technologického zázemia (hardvér, softvér, informačné systémy…);
  • zaistenie bezpečnosti všetkých dôverných informácií.

Viac sa dozviete v našom článku → ISO 17100 – celosvetovo uznávaný štandard v prekladoch.

Hľadáte naozaj spoľahlivú prekladateľskú agentúru? Ideálne si vyberajte z tých, ktoré majú platné certifikácie oboch noriem. Zvýšite tým pravdepodobnosť, že vaše zákazky budú spracované dôsledne a kvalitne. Samozrejme, môžete sa ozvať rovno nám. Radi vám zaistíme preklady aj ďalšie jazykové služby.

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov