Preklady a CAT nástroje

Michael Borkovec

Michael Borkovec

16. 6. 2024

Nie ste spokojní s kvalitou prekladov?

Chceli by ste znížiť náklady na preklady alebo občas potrebujete expresný preklad, obávate sa však, že dôjde k zníženiu celkovej jazykovej kvality?

Vyžadujete striktné dodržiavanie svojej odbornej terminológie?

Chceli by ste znížiť náklady na grafické spracovanie svojich dokumentov alebo náklady na spracovanie preloženého webu?

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali áno, odporúčam čítať ďalej.

Všetky uvedené požiadavky vám pomôže splniť zapojenie CAT nástroja do prekladateľského procesu. CAT znamená počítačom podporovaný preklad (Computer-assisted Translation). V žiadnom prípade nejde o automatický preklad, ale o ľudský preklad podporovaný počítačom. Základným princípom CAT nástrojov je ukladanie všetkých preložených viet do prekladovej pamäte. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti vyskytne vo vašich prekladoch rovnaká či aspoň podobná veta, preklad tejto vety sa ponúkne prekladateľovi. Prekladateľ dostane túto vetu ako návrh, ktorý buď prijme v rovnakej podobe, alebo ho podľa potreby upraví.

Hlavné výhody CAT nástrojov teda sú:

  1. Zachovanie terminologickej a štylistickej jednotnosti vo všetkých vašich dokumentoch.
  2. Zrýchlenie prekladov a zníženie ich ceny – všetky slová vo vetách, ktoré sa opakujú, sa účtujú iba 20 % sadzbou.
  3. Možnosť spracovať v podstate akýkoľvek formát súborov. Preklad vám agentúra dodá v rovnakom formáte, v akom od vás dostala zdrojový text. Vyhnete sa tak zdĺhavému prevodu do pôvodného formátu a s ním spojenému výskytu chýb.

CAT nástroje sa pri prekladoch používajú už viac ako 30 rokov a za tento čas sa obohatili o mnoho ďalších funkcií, ktoré zlepšujú celý prekladateľský proces.

Medzi ďalšie funkcie patria:

  1. Spolupráca s terminologickým slovníkom, ktorý je integrovaný priamo v CAT nástroji. Prekladateľ tak nemusí neustále kontrolovať výskyt práve prekladaného pojmu v terminologickom slovníku zákazníka. CAT nástroj pri preklade každého slova automaticky prehľadá pripojený terminologický slovník. V prípade, že sa pojem už v slovníku vyskytuje, ponúkne sa prekladateľovi.
  2. Kontrola kvality (QA – quality assurance). Ide o proces, ktorý z veľkej časti dokáže napraviť prípadné chyby prekladateľa. Kontroluje sa napríklad to, či sa správne opísali všetky číslovky, či sa v preklade nevyskytujú nadbytočné medzery medzi slovami či nepreložený text, alebo či použitá terminológia zodpovedá požiadavkám zákazníka. Hotový preklad možno kontrolovať podľa radu rôznych parametrov.
  3. Serverové nasadenie CAT nástrojov. Toto riešenie prináša skutočnú slobodu pre všetky zúčastnené strany. Všetci prekladatelia, ktorí pracujú v tíme na veľkom projekte, majú prístup k stále aktuálnej prekladovej pamäti či terminologickému slovníku. Prekladová pamäť a terminologický slovník sú uložené na serveri a v reálnom čase k nim môže pristupovať viac prekladateľov. Budú tak pracovať vždy s aktuálnou databázou a môžu medzi sebou sprístupňovať svoje preklady. Toto riešenie je obzvlášť dôležité pri rozsiahlych prekladoch, ktoré sa musia spracovať vo veľmi krátkom čase a s vysokými nárokmi na terminologickú jednotnosť.

Ktorý CAT nástroj je ten najlepší? Voľbou vhodného CAT nástroja sa musia zaoberať najmä prekladateľské agentúry alebo samotní prekladatelia. Aj koncový zákazník by však mal mať predstavu o tom, ktorý CAT nástroj sa pri jeho prekladoch používa a čo z toho pre neho vyplýva. Pre každého zákazníka môže byť vhodný iný nástroj. Naša agentúra preto zaisťuje preklady a lokalizácie pomocou viac ako 10 rôznych CAT nástrojov (pozri našu stránku TECHNOLÓGIE).

Existuje celý rad CAT nástrojov (ďalšie informácie napr. na wikipédii), z hľadiska funkčnej vybavenosti sú však dnešné CAT nástroje takmer rovnocenné. Parametre na výber sa teda musia hľadať inde. Sú to najmä používateľská prívetivosť a tradície, ktoré potom ovplyvňujú počet aktívnych používateľov príslušného CAT nástroja vo svete. Čím viac prekladateľov príslušný nástroj používa, tým ľahšie nájdete špecialistu na požadovaný odbor. Z rovnakého dôvodu možno zaistiť aj kratšie dodávateľské termíny i pri veľkých prekladoch.

V nasledujúcom prehľade uvádzame v percentách, koľko našich prekladateľov používa daný nástroj:

1. Trados Studio – 71 %

2. memoQ – 43 %

3. Phrase (memsource) – 35 %

4. Across – 23 %

5. Wordfast – 22 %

6. Passolo – 17 %

7. XTM – 12 %

8. Transit NXT – 11 %

9. Translation Workspace – 10 %

10. MateCat – 7 %

11. Smartcat – 6 %

12. Smartling – 6 %

13. Déjà Vu – 5 %

14. LocStudio – 4 %

15. Crowdin – 3 %

16. Transifex – 1 %

Ako je z uvedeného zoznamu zrejmé, veľká časť našich prekladateľov aktívne používa viac ako jeden CAT nástroj.

Zdroj: vlastný prieskum uskutočnený spoločnosťou ZELENKA

Prekladateľská agentúra, ktorá pracuje s CAT nástrojmi, vám dokáže výrazne znížiť celkové náklady na preklady a zaistiť ich konzistenciu.

S CAT nástrojmi pracujeme bežne a zákazníkom tak šetríme významné sumy. Radi znížime náklady na preklady aj vám.

Požiadať o nezáväznú cenovú ponuku

 

 

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov