ISO 17100 – celosvetovo uznávaný štandard v oblasti prekladov

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

15. 6. 2024

Sme certifikovaným dodávateľom prekladateľských služieb podľa medzinárodne platnej normy ISO 17100.

Čo to znamená pre zákazníka, ktorý si preklad objednáva?

Aké pravidlá musíme ako prekladateľská agentúra dodržiavať?

Akú kvalifikáciu a aké schopnosti musí mať prekladateľ?

 

Samozrejme, vlastníctvo certifikátu nie je absolútnou zárukou toho, že prekladateľská agentúra bude vynikajúci dodávateľ, je tu však oveľa vyššia pravdepodobnosť, že

 • pripraví vysokokvalitné preklady,
 • na prekladoch budú pracovať len skúsení prekladatelia a projektoví manažéri vrátane ďalších náležite kvalifikovaných profesií,
 • so zdrojovými textami a ich prekladmi sa bude zaobchádzať ako s dôvernými informáciami a nikdy sa nedostanú do rúk nepovolaným osobám,
 • zákazník dostane preklady v dohodnutých termínoch,
 • použije sa správna odborná terminológia.

 

Dôvodom tejto „vyššej istoty“ je predovšetkým skutočnosť, že certifikovaná prekladateľská agentúra musí dodržiavať pomerne prísne požiadavky normy ISO 17100. Patria medzi ne predovšetkým

 • spolupráca s lingvistami so zodpovedajúcimi kompetenciami a kvalifikáciami (ako vyštudovanej školy, tak praxe),
 • dostatočné technické a technologické zdroje (týka sa to najmä CAT nástrojov, komunikačných nástrojov, hardvéru, softvéru, informačného systému a pod.),
 • riadenie prekladateľského procesu podľa všetkých požiadaviek normy ISO 17100 (od spracovania ponuky až po výstupnú kontrolu, fakturáciu a zaistenie spätnej väzby),
 • zaistenie bezpečnosti informácií,
 • pravidelné zisťovanie spokojnosti zákazníkov,
 • dodržiavanie všetkých záväzkov voči zákazníkom aj dodávateľom.

 

Veľmi dôležitým faktorom je aj to, že prekladatelia (aj revízni pracovníci) musia mať predpísané schopnosti a jazykové, kultúrne či technické kompetencie. Zásadná je aj skutočnosť, že prekladateľ musí spĺňať aspoň jedno z týchto kritérií:

 1. uznávané absolutórium (absolutórium = prvá úroveň akademickej hodnosti udelenej vysokoškolskou inštitúciou) v prekladateľskom odbore (v niektorých krajinách sa označuje ako lingvistické/jazykové štúdiá) alebo ekvivalent prekladateľského odboru (ak zahŕňa prekladateľské vzdelanie),
 2. uznávané absolutórium v akomkoľvek inom odbore udelené vysokoškolskou inštitúciou a dva roky profesionálnej prekladateľskej praxe na plný úväzok alebo jeho ekvivalent,
 3. päť rokov profesionálnej prekladateľskej praxe na plný úväzok alebo jeho ekvivalent.

 

Takto by sa dali veľmi stručne opísať základné požiadavky kladené na dodávateľov prekladateľských služieb v súlade s normou ISO 17100.

Naším certifikačným orgánom, pokiaľ ide o normy ISO 17100ISO 9001, je svetovo uznávaný TÜV Nord. Všetci u ZELENKU v každodennej praxi striktne dodržujeme pravidlá stanovené týmito normami, čo by sa malo odraziť v ďalšom skvalitňovaní našich prekladateľských služieb.

Nejde nám však iba o kvalitu prekladateľských procesov a samotných prekladov. Naším cieľom je predovšetkým budovanie korektných a priateľských vzťahov so zákazníkmi aj dodávateľmi, dalo by sa povedať na „rodinnej úrovni“.

Hľadáte spoľahlivého dodávateľa firemných prekladov? Radi ich pre vás zariadime, stačí sa nám ozvať.

 

 

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov