Na čo je dobrá certifikácia prekladateľskej agentúry podľa ISO 9001

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

15. 6. 2024

Certifikácia = systémové riadenie kvality = vyššia kvalita prekladov = vyššia spokojnosť zákazníkov.

Táto „rovnica“ zjednodušene vystihuje hlavný cieľ, ku ktorému certifikácia smeruje, a tým je spokojnosť zákazníka.

Certifikát formálne potvrdzuje, že agentúra má systém riadenia kvality v súlade s normou ISO 9001.

Po mnohých úspešne absolvovaných externých auditoch našej spoločnosti stále považujeme certifikáciu za prínosnú pre našich zákazníkov, pretože:

  • Kvalita našich prekladov je na vyššej úrovni vďaka kontrolným mechanizmom, ktoré sú súčasťou systému riadenia kvality. Ide o kontrolu všetkých bežných prác vykonávaných v prekladateľskej agentúre a zároveň vedenie rôznych štatistík, hodnotenie dodávateľov, hodnotenie spokojnosti zákazníkov a podobne.
  • Náš systém riadenia kvality sa používa na riadenie a zlepšovanie všetkých procesov, teda nielen kvality prekladov, ale aj kvality riadenia celej našej spoločnosti. Náš systém sme nevybudovali len na to, aby sme sa mohli pýšiť certifikátom zaveseným v kancelárii (alebo na webových stránkach). Využívame ho v dennej praxi od spracovania dopytu zákazníka cez personálnu prácu, spracovanie metodických materiálov, vlastné vykonávanie prekladov, výstupnú kontrolu prekladov až po plánovanie všetkej činnosti.
  • Pre veľkých zákazníkov sme dôveryhodnejší. Zákazníci, ktorí sami musia spĺňať kritériá rôznych noriem, prechádzajú vlastnými auditmi a sú majiteľmi certifikátov kvality, dokážu sami posúdiť, prečo je vhodnejším partnerom certifikovaná firma.

Všetkým prekladateľským agentúram, ktoré sa ešte pre tento krok nerozhodli, môžeme zavedenie systému riadenia kvality určite odporučiť. Je však dôležité mať tento systém aj v súlade s normou ISO 17100. Ďalšie informácie nájdete v našom článku ISO 17100 – celosvetovo uznávaný štandard v oblasti prekladov.

 

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov