Překlady a CAT nástroje

Michael Borkovec

Michael Borkovec

24. 11. 2023

Nejste spokojeni s kvalitou překladů?

Rádi byste snížili náklady na překlady nebo občas potřebujete expresní překlad, ale obáváte se, že dojde ke snížení celkové jazykové kvality?

Vyžadujete striktní dodržování své odborné terminologie?

Chtěli byste snížit náklady na grafické zpracování svých dokumentů nebo náklady na zpracování přeloženého webu?

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, doporučuji číst dále.

Všechny výše uvedené požadavky vám pomůže splnit zapojení CAT nástroje do překladatelského procesu. CAT znamená počítačem podporovaný překlad (Computer-assisted Translation). V žádném případě se nejedná o automatický překlad, ale o překlad lidský, podporovaný počítačem. Základním principem CAT nástrojů je ukládání veškerých přeložených vět do překladové paměti. V případě, že se kdykoli v budoucnu vyskytne ve vašich překladech stejná nebo alespoň podobná věta, bude překlad této věty překladateli nabídnut. Překladatel tuto větu dostane jako návrh, který buď přijme ve stejné podobě, nebo ho podle potřeby upraví.

Hlavní výhody CAT nástrojů tedy jsou:

  1. Zachování terminologické a stylistické jednotnosti napříč všemi vašimi dokumenty.
  2. Zrychlení překladů a snížení jejich ceny – všechna slova ve větách, která se opakují, jsou účtována pouze 20% sazbou.
  3. Možnost zpracovat v podstatě jakýkoli formát souborů. Překlad vám agentura dodá ve stejném formátu, v jakém od vás obdržela zdrojový text. Vyhnete se tak zdlouhavému převodu do původního formátu a s ním spojenému výskytu chyb.

CAT nástroje se při překladech používají již více než 30 let a za tuto dobu byly obohaceny o mnoho dalších funkcí, které zlepšují celý překladatelský proces.

Mezi další funkce patří:

  1. Spolupráce s terminologickým slovníkem, který je integrován přímo v CAT nástroji. Překladatel tak nemusí neustále kontrolovat výskyt právě překládaného pojmu v terminologickém slovníku zákazníka. CAT nástroj při překladu každého slova automaticky prohledá připojený terminologický slovník. V případě, že se pojem ve slovníku již vyskytuje, je překladateli nabídnut.
  2. Kontrola kvality (QA – quality assurance). Jedná se o proces, který z velké části dokáže napravit případné chyby překladatele. Kontroluje se například to, zda byly všechny číslovky správně opsány, zda se v překladu nevyskytují nadbytečné mezery mezi slovy či nepřeložený text, nebo zda použitá terminologie odpovídá požadavkům zákazníka. Hotový překlad lze kontrolovat podle řady různých parametrů.
  3. Serverové nasazení CAT nástrojů. Toto řešení přináší opravdovou svobodu pro všechny zúčastněné strany. Všichni překladatelé pracující v týmu na velkém projektu mají přístup ke stále aktuální překladové paměti či terminologickému slovníku. Překladová paměť a terminologický slovník jsou uloženy na serveru a v reálném čase k nim může přistupovat více překladatelů. Budou tak pracovat vždy s aktuální databází a mohou mezi sebou sdílet své překlady. Toto řešení je obzvlášť důležité při rozsáhlých překladech, které je nutné zpracovat ve velmi krátkém čase a s vysokými nároky na terminologickou jednotnost.

Který CAT nástroj je ten nejlepší? Volbou vhodného CAT nástroje se musejí zabývat zejména překladatelské agentury nebo samotní překladatelé. Avšak i koncový zákazník by měl mít představu o tom, který CAT nástroj je pro jeho překlady používán a co z toho pro něj plyne. Pro každého zákazníka může být vhodný jiný nástroj. Naše agentura proto zajišťuje překlady a lokalizace pomocí více než 10 různých CAT nástrojů (viz naše strana TECHNOLOGIE).

Existuje celá řada CAT nástrojů (více informací např. na wikipedii), nicméně z hlediska funkční vybavenosti jsou dnešní CAT nástroje téměř rovnocenné. Parametry pro výběr je tedy nutné hledat jinde. Jsou to zejména uživatelská přívětivost a tradice, které pak ovlivňují počet aktivních uživatelů daného CAT nástroje ve světě. Čím více překladatelů daný nástroj používá, tím snáze najdete specialistu na požadovaný obor. Ze stejného důvodu je také možné zajistit kratší dodavatelské termíny i u velkých překladů.

V následujícím přehledu uvádíme v procentech, kolik našich překladatelů používá daný nástroj:

1. Trados Studio – 71 %

2. memoQ – 43 %

3. Phrase (memsource) – 35 %

4. Across – 23 %

5. Wordfast – 22 %

6. Passolo – 17 %

7. XTM – 12 %

8. Transit NXT – 11 %

9. Translation Workspace – 10 %

10. MateCat – 7 %

11. Smartcat – 6 %

12. Smartling – 6 %

13. Déjà Vu – 5 %

14. LocStudio – 4 %

15. Crowdin – 3 %

16. Transifex – 1 %

Jak je z výše uvedeného seznamu patrné, velká část našich překladatelů aktivně používá více než jeden CAT nástroj.

Zdroj: vlastní průzkum společnosti ZELENKA

Překladatelská agentura pracující s CAT nástroji vám dokáže výrazně snížit celkové náklady na překlady a zajistit jejich konzistenci.

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov