Co je třeba udělat, aby byl překlad webových stránek perfektní

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

22. 12. 2011

Každý druh překladu má určitá specifika. Dnes se pokusíme vysvětlit, co je nejdůležitější pro překlad webových stránek – tedy pro překlad a lokalizaci webových stránek.

Základní informaci, jaký je rozdíl mezi prostým překladem a lokalizací, najdete na naší straně http://www.zelenka.cz/lokalizace/.

Jedna z obecných definic říká, že překlad a lokalizace webových stránek je převedení textů a grafiky zdrojových webových stran do cílových jazyků (jazykových prostředí) tak, aby jejich obsah (tedy texty i grafika) odpovídal v každém z těchto prostředí požadavkům a představám cílových čtenářů.

Zní to jednoduše. Ale jak toho lze dosáhnout?

Co konkrétního je pro to třeba udělat, na co se zaměřit?

V první fázi bude vaše překladatelská agentura potřebovat alespoň jedno z následujících:

- kompletní balík zdrojových souborů webových stránek,

- přístup ke správě stránek (např. přes redakční systém).

Pokud není možná ani jedna z výše uvedených možností, pak alespoň adresu stránek určených na překlad a případně i jejich mapu (tzn. soupis jednotlivých podstránek, ideálně grafické znázornění struktury stránek).

S využitím těchto základních informací a materiálů bude provedena základní analýza projektu. Musí se vzít v úvahu výběr a počet cílových jazyků, množství textu, případné grafické úpravy i použití technologií a pracovních postupů.

Na základě toho bude připravena základní cenová nabídka s popisem prací, návrhů cen a termínů provedení.

Toto vše většina objednavatelů i dodavatelů překladů samozřejmě ví.

Aby přeložené (lokalizované) webové stránky mohly plnit všechny své funkce dokonale, je ale třeba také:

1. Provést tzv. optimalizaci stránek pro vyhledavače (SEO). Toto je naprosto zásadní věc, která přichází na řadu těsně před vložením přeložených textů do nové jazykové mutace stránek. Optimalizaci je nutno velmi pečlivě naplánovat a odborně provést. Jinak vaše strany nebudou „vyjíždět“ na předních pozicích a celá práce s výrobou jazykové mutace stran může být zbytečná. Firem a institucí, pro které vyhledávače nejsou důležitým zdrojem návštěvnosti stránek, je totiž minimum.

Kromě jiného je přitom důležité, aby:

- byla používána správná klíčová slova ve všech jazykových verzích,

- správnou optimalizaci měly především místní vstupní stránky (tzv. home page), protože ty jsou nejvíce navštěvovány,

- byla používána místní doménová jména (např. .de, .fr),

- byly správně používány a překládány „metatagy“ (základní údaje o stránce viditelné pro vyhledávače).

2. Vytvořit (nebo získat již hotový) glosář místních specifických pojmů a také speciálních termínů zadavatele překladu a zajistit konzistentní použití těchto termínů ve všech jazykových mutacích stran.

Každá firma má své vlastní specifické pojmy, takže nestačí použít běžné oborové slovníky. Navíc tyto pojmy musí dokonale odpovídat prostředí, kam jsou stránky lokalizovány. Nejde jen o terminologii používanou v dané zemi a v daném oboru, ale také o klíčová slova, která lidé v dané zemi využívají pro vyhledávání na internetu. Zvyklosti uživatelů internetu, tj. zejména způsob, jakým formulují fráze pro vyhledávání, se mohou v různých regionech světa lišit.

3. Používat vhodné grafické prvky a lokalizaci uživatelského rozhraní.

Je-li to možné, používejte flexibilní design, který umožní dynamické zobrazování stránek. Stejná slova mají v různých jazycích různou délku, proto není vhodné používat rámečky nebo tlačítka s pevnou velikostí.

4. Používat znakové sady Unicode a UTF-8.

Ujistěte se, že vaše webové strany budou schopny správně zobrazovat všechny jazyky v běžných prohlížečích. Unicode a UTF-8 jsou univerzální znakové sady pro všechny jazyky.

5. Udělat průzkum trhu tam, kde předpokládáte potenciální zákazníky (kteří budou osloveni těmito webovými stranami).

Je třeba zjistit, zda v dané lokalitě existují reálné podnikatelské možnosti a je-li možné předpokládat zájem o nabízené služby nebo výrobky. Pokud tento předpoklad není splněn, potom lokalizace stran do tohoto prostředí není opodstatněná.

6. Znát místní kulturní zvyklosti, etiku i právo.

Překladatel musí znát, správně chápat a v překladu vystihnout všechna tato místní specifika jako rodilý mluvčí.

7. Mít podporu systému pro správu obsahu webových stránek.

Obsah každého profesionálního websitu by měl být spravován tak, aby bylo možno jednoduše editovat texty a grafické prvky jednotlivých jazykových mutací. Před zahájením překladu je vhodné se poradit s překladatelskou agenturou na vhodném postupu prací – zda budou probíhat přes nějaký CMS (content management system), nebo mimo něj (přímou editací programového kódu stránek).

8. Zajistit uživatelsky jednoduchý a snadno pochopitelný výběr jazyka čtenáře.

Čtenář musí být schopen rychle a přesně vybrat tu jazykovou mutaci stránek, kterou hledá. Je třeba zvážit, zda je vhodnější použít textový popisek, nebo ikonu s vlaječkou apod. V různých státech mohou být různé zvyklosti.

9. Optimalizovat sociální média pro danou lokalitu.

Předposledním doporučením je optimalizace webových stran s ohledem na místní sociální média (Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin apod.). Některé státy mají specificky upravenou síť nebo jiné zvyklosti při používání těchto médií.

10. Otestovat hotové strany v lokalitě, pro kterou jsou určeny.

Závěrečnou prací – ještě před ostrým spuštěním stran, je jejich otestování v místě jejich použití. Jak z hlediska funkčnosti, tak i po stránce jazykové. Výsledky tohoto otestování je nutné analyzovat a na základě toho provést finální úpravy, změny nebo doplňky.

Z výše uvedeného je zřejmé, že na překlad a lokalizaci webových stran jsou kladeny opravdu specifické požadavky.

Jestliže tedy plánujete vytvoření nových vícejazyčných webových stran, úpravu těch současných nebo jen rozšíření (lokalizaci) do dalších jazykových prostředí, poraďte se s námi ještě před zahájením prací.

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov