Vďaka strojovému prekladu vám ušetríme čas a znížime náklady. Až o desiatky percent.

Podobne ako pred 15 rokmi pri nástupe CAT nástrojov, ktoré tvorbu prekladov podstatne zrýchlili, a to pri udržaní vynikajúcej kvality, aj dnes sme k vám úplne otvorení. Technológia strojového prekladu dospela do fázy, keď vám môže priniesť významnú úsporu nákladov a rýchlejšie dodanie textov. Preto sme túto službu začali ponúkať a radi vám stručne opíšeme, kedy a ako vám môže pomôcť.

David Možnar
Effectivity leader

Čo je to strojový preklad?

Strojový preklad (machine translation) je plne automatizovaný preklad textu z jedného jazyka do druhého. Môžete si ho predstaviť ako softvér, ktorý pomocou umelej inteligencie na báze neurónových sietí preloží aj obrovské množstvo textu za zlomok času oproti ľudskému prekladateľovi.

Avšak pozor, práca ľudského prekladateľa je v ďalších krokoch nenahraditeľná. Strojový preklad síce dokáže ušetriť veľa času, ale stále nie je na takej úrovni, aby ste texty bez následnej úpravy mohli rovno použiť. Skúsení lingvisti ich zatiaľ musia vždy dôsledne zrevidovať a doupraviť. Strojové prekladače občas robia faktické aj štylistické chyby, ktoré môžu byť pre niektoré preklady kritické.

Nezáväzný dopyt

Výhody strojového prekladu od ZELENKY

Zníženie nákladov na preklady

Zapracovanie špecifických požiadaviek zákazníka

Zrýchlenie ich dodania

Zaručenie úplnej bezpečnosti prekladaných dát

Udržanie špičkovej kvality

Kedy je vhodné použiť strojový preklad?

Machine translation je dnes vhodné využiť pri jasne daných typoch textov a konkrétnych odboroch. Tam skvele poslúži – zníži náklady a zrýchli dodanie. Ide napríklad o:

  • technickú dokumentáciu,
  • manuály,
  • právne preklady,
  • ochodné podmienky,
  • všeobecné texty so štandardnou terminológiou a štýlom.

Kedy je naopak nežiaduce použiť strojový preklad?

Rozhodne ho neodporúčame pre kreatívne texty, ako sú napríklad marketingové či beletristické texty. Vo všeobecnosti akékoľvek štylisticky náročné texty nie sú pre strojový preklad vôbec vhodné. Zatiaľ vyžadujú taký zásah ľudským prekladateľom, že je stále efektívnejšie, ak ich od začiatku prekladá človek.

Verejne dostupné prekladače zadarmo – pre firemné preklady úplne nevhodné

V súvislosti s témou strojového prekladu sa nás zákazníci najčastejšie pýtajú na verejne dostupné automatické prekladače typu Prekladač Google. Či do nich jednoducho nestačí texty „nasypať“ a je hotovo. Verejne dostupné prekladače, bohužiaľ, majú mnoho problémov, ktoré sme opísali v našom článku Výhody a úskalia strojového prekladu.

Jednoducho povedané, na preklady firemných dokumentov by ste ich nemali nikdy používať.

Rozdiel medzi platenou profesionálnou službou strojového prekladu a akýmkoľvek verejným automatickým prekladačom je priam priepastný. Voľne dostupné prekladače majú niekoľko zásadných obmedzení a profesionálna prekladateľská agentúra ich v súčasnosti nepoužíva. Alebo by aspoň nemala.

Profesionálna služba strojového prekladu

Verejne dostupný prekladač

Neobmedzené množstvo
prekladaných textov.
Obmedzené množstvo textu, ktorý môžete preložiť zadarmo.
Podporuje všetky formáty súborov.
Obmedzená podpora
formátov
súborov.
Zmluvne garantovaná dôvernosť a bezpečnosť dát.
Dôvernosť informácií nie je zachovaná a môže dôjsť k porušeniu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).
Podpora prekladateľských nástrojov a prekladov pamäte, čím je zaistená správa terminológie a konzistencia medzi prekladmi.
Nie je možná integrácia do prekladateľského nástroja a tým použitie vašej prekladovej pamäte. Vaše texty tak nebudú terminologicky jednotné.
Kvalita porovnateľná s ľudským prekladom.
Občasné veľmi vážne až kritické chyby v neupravenom MT preklade.
Dokáže sa do veľkej miery prispôsobiť požadovanému štýlu, terminológii a preferenciám zákazníka. Pozrite si náš článok na blogu.
Využíva všeobecný štýl
a terminológiu.
Umožňuje zapracovať spätnú väzbu od zákazníka či ľudských korektorov, a vylepšiť tak výstup z MT pri všetkých budúcich zákazkách.
Nie je možné efektívne zapracovať spätnú väzbu od zákazníka či ľudských korektorov.

Verejne dostupný prekladač

Obmedzené množstvo textu, ktorý môžete preložiť zadarmo.
Obmedzená podpora formátov súborov.
Dôvernosť informácií nie je zachovaná a môže dôjsť k porušeniu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).
Nie je možná integrácia do prekladateľského nástroja a tým použitie vašej prekladovej pamäte. Vaše texty tak nebudú terminologicky jednotné.
Občasné veľmi vážne až kritické chyby v neupravenom MT preklade.
Využíva všeobecný štýl
a terminológiu.
Nie je možné efektívne zapracovať spätnú väzbu od zákazníka či ľudských korektorov.

Bezpečnosť a kvalita prekladov

Ako je na tom kvalita
strojového prekladu?

Keďže sa vo výstupoch strojového prekladu môžu vyskytovať síce ojedinelé, no zato kritické chyby, preklad je vždy editovaný a revidovaný skúsenými ľudskými prekladateľmi.

Počas tejto tzv. „post-editácie“ sa vykonáva kontrola použitej terminológie, kontextuálnej nadväznosti, doladenie štýlu podľa preferencií zákazníka a celková jazyková kontrola. Tým zaručíme úplnú bezchybnosť vašich textov, ktoré budú plne odzrkadľovať vaše požiadavky.

A čo bezpečnosť strojového prekladu?

Rovnako ako pri bežných prekladoch, aj pri strojovom vám garantujeme úplnú dôvernosť textov. Naše dôkladne zabezpečené, zálohované servery a najprísnejšie bezpečnostné protokoly zaistia, aby sa vaše texty nikdy „nepomiešali“ s textami iných zákazníkov, ani sa nedostanú na verejnosť.

Zaujíma vás strojový preklad viac do hĺbky? Máme odpovede!

Téma strojového prekladu je veľmi rozsiahla, a preto sme pre všetkých záujemcov pripravili špeciálnu podstránku s najčastejšie kladenými otázkami. Tam zachádzame viac do hĺbky a veríme, že sa tam dozviete veľa zaujímavostí. Nájdete ju tu: Strojový preklad od ZELENKY – FAQ

Zelenka

0%
Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov