Budeme vaším partnerom
pre všetky jazykové služby

Aby sme vám šetrili čas a znižovali náklady, ponúkame celý rad užitočných služieb súvisiacich s prekladmi. Všetko pekne pod jednou strechou.

Dôkladné korektúry sú základ

Korektúry sú nutnou súčasťou každého z našich prekladov vo variantoch STANDARD a PREMIUM. Ich účelom je zaistiť úplnú správnosť vašich preložených textov. I prekladatelia sú totiž len ľudia a môžu urobiť chybu alebo niečo prehliadnuť. Práve preto bežne ponúkame nasledujúce typy korektúr:

  • revízia (korektúra druhým prekladateľom)
  • štylistická/odborná korektúra cieľového textu
  • kontrola pred zverejnením

Spolu ponúkame tri varianty úpravy prekladov: BASIC – STANDARD – PREMIUM. Vybranej úrovni kvality prekladu vždy zodpovedajú taktiež druhy vykonávaných korektúr. Ešte pred začatím spolupráce vám poradíme s výberom vhodného variantu prekladu alebo typu korektúr. Každá zákazka má totiž svoje špecifiká, a ak sa s nami dopredu poradíte, dokážeme vám podstatne znížiť náklady a jej spracovanie výrazne urýchliť.
Grafické úpravy nechajte na nás

Preklady nie sú iba o textoch. Musia taktiež sedieť do určitej grafickej podoby, obvykle zodpovedajúcej zdrojovému dokumentu. Vieme si poradiť s odsadením textu, prenosom grafov alebo správnym usadením obrázkov.

Ako postupujeme pri grafických úpravách prekladov?

  1. Z dokumentu exportujeme zdrojový text
  2. Pošleme ho na preklad našim prekladateľom
  3. Následne rodení hovoriaci vykonajú dohodnuté korektúry
  4. Texty importujeme späť do vášho dokumentu  
  5. Naše DTP oddelenie prispôsobí veľkosť textových polí a ďalších grafických prvkov novej jazykovej mutácii

Výsledkom je preložený text, ktorý sedí podľa dohodnutých parametrov, vrátane sprievodnej grafiky, ako sú obrázky alebo grafy.

Multimédiám porozumie celý svet

Vďaka spolupráci s mnohými odborníkmi vám zvládneme lokalizovať alebo preložiť celý rad multimediálnych diel, napríklad:

 

Videá

Titulky

Televízne
spoty

Rozhlasové
spoty

Znelky

Firemné
prezentácie

2D a 3D
animácie

 

Kvalitní dabéri k vašim službám

Máme k dispozícii stovky rodených hovoriacich, ktorí sa dlhodobo špecializujú na dabovanie, predovšetkým európskych jazykov. Ak chcete vášmu spotu alebo firemnej prezentácii prepožičať charizmatický hlas, dajte nám vedieť.

Vykonáme jazykový audit a naučíme vás cudzie jazyky

Výučbou cudzích jazykov sa zaoberáme viac ako 30 rokov a radi prepožičiame svoje skúsenosti taktiež vašej firme. Môžeme dôkladne preveriť jazykové znalosti vašich zamestnancov a na mieru im pripraviť jazykové kurzy. Naše učebné metódy vychádzajú z najnovších poznatkov o kvalitnom vzdelávaní a máme preukázateľné výsledky.

Post-editing vyladí dlhé texty

Ak využívate nástroje na strojový preklad, zrejme ste narazili na problémy s čitateľnosťou výsledného textu. Naši prekladatelia vám strojové preklady vyladia takým spôsobom, že im budete jasne rozumieť nielen vy, ale i každý, kto ich bude čítať. Post-editing riešime pre tie najväčšie firmy na svete a môžeme s ním pomôcť aj vám.

Post-editing je vhodný všade tam, kde potrebujete generovať obrovské množstvo prekladov, ale nevyplatilo by sa ich robiť prostredníctvom prekladateľov. Cenovo výhodnejšie a časovo oveľa rýchlejšie je teda strojovo preložený text nechať prekladateľmi následne upraviť.

Dôrazne však neodporúčame týmto spôsobom prekladať marketingové texty, manuály či zmluvy. Pri nich je potrebný oveľa starostlivejší prístup.

Zjednotením firemnej terminológie sa vyhnete chybám

Počas prekladania firemnej dokumentácie môžu vznikať problémy s nejednotnou alebo nesprávnou terminológiou. Raz sa fráza preloží tak, inokedy zase inak a výsledkom je nejednotný alebo chybný preklad.

S nami vám to nehrozí. Môžeme vám pripraviť terminologický slovník, ktorý zaistí jednotný preklad všetkých odborných výrazov a fráz. Ušetríme vám náklady na ďalšie preklady a zároveň vylepšíme váš firemný imidž. Všetky texty budú preložené presne a budú zodpovedať vašim predstavám o prezentácii vašej spoločnosti.

Štylistické pravidlá pozdvihnú vaše texty

Ak chcete mať vo firemnej dokumentácii skutočne jasno, mali by ste uvažovať o vytvorení tzv. style-guide. Ide o súhrn pravidiel, ktoré budú platiť naprieč celou spoločnosťou počas akejkoľvek práce s textami.

Style-guide slúži tak pre tých, ktorí vytvárajú firemnú dokumentáciu vo vnútri firmy, ako aj pre externých dodávateľov prekladov. Jeho cieľom je všeobecne zvýšiť kvalitu firemných textov. Sú v ňom stanovené pravidlá tak pre terminológiu, ako aj pre štylistiku. Všetci, ktorí sa podieľajú na tvorbe textov alebo ich prekladoch, môžu vďaka style-guide oveľa rýchlejšie a účinnejšie vykonávať kontroly aj korektúry textov.

V style-guide sa napríklad nachádzajú možné formy použitia názvu vašej spoločnosti, fonty, zakázané slovné zvraty a ďalšie pravidlá. Dodržiavaním týchto postupov vytvoríte jednotnú firemnú prezentáciu, čo vo výsledku výrazne pomôže vnímaniu vašej značky.

Ak budete mať záujem, style-guide vám pomôžeme vytvoriť. Túto službu sme už poskytli niekoľkým nadnárodným spoločnostiam a sme pripravení pomôcť aj vám.

Preložíme a vytlačíme

Tlačou preložených dokumentov vám ušetríme čas a ďalšie starosti. Nemusíte zložito hľadať spoľahlivú tlačiareň, s niekoľkými pravidelne spolupracujeme. Stačí dať vedieť, ktoré z preložených dokumentov chcete vytlačiť, a my sa o všetko postaráme – letáky, plagáty, katalógy, skrátka čokoľvek. Všetko bude profesionálne vytlačené a dodané na vašu adresu.

Najlepšie je začať poradenstvom

Skôr ako sa vôbec pustíme do práce, navrhujeme využiť naše poradenstvo zdarma. Sme schopní vám poradiť kompletne s celým procesom od správy firemnej dokumentácie cez jej preklad či lokalizáciu až po zverejnenie alebo tlač.

Máte záujem o viac informácií alebo hľadáte inú službu týkajúcu sa cudzích jazykov? Kontaktujte nás a spoločne to vyriešime. A ak nie priamo my, radi vám dáme kontakt na kolegov z odboru.

Potrebujete kvalitné jazykové služby?
Vyplňte formulár a pohodlne sa usaďte.
Čo nevidieť sa ozveme.

0%
Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov