Zverte svoj preklad z automobilového odboru špecialistom.

19. 10. 2012

Preklady z odboru automobilového priemyslu robíme v súlade s normou SAE J2450/1. Umožňuje lepšie a presnejšie kontrolovať kvalitu prekladov z tohto odboru. Slúži nielen automobilovým spoločnostiam na objektívnejšie hodnotenie a porovnávanie kvality svojich dodávateľov prekladov, ale aj samotným prekladateľským agentúram na zaistenie vyššej výstupnej kvality prekladov. Aktuálna verzia normy je platná od roku 2008 a bola vytvorená spoločným úsilím zástupcov niekoľkých veľkých automobiliek a zástupcov dodávateľov prekladov pre automobilový priemysel.