ZELENKA team pomáha, a to nielen na diaľku.

28. 3. 2013

Naša spoločnosť pravidelne prispieva na dobročinné organizácie (napr. združeniu HANDICAP). Od novembra 2012 sa členovia nášho tímu pravidelne zúčastňujú na rôznych filantropických aktivitách osobne. Koncom minulého roku sme pomáhali napríklad so zberom oblečenia dobročinnému obchodu Dobroděj a v tomto mesiaci sme šli hromadne darovať krv. Snažíme sa nielen pomáhať tým, ktorí to potrebujú, ale ísť tiež príkladom pre ostatných.