Zdá sa nám to až neuveriteľné, ale od založenia našej firmy ubehlo už 25 rokov. To si skrátka žiadal...

25. 5. 2015

Na oslavu tohto pekného okrúhleho výročia sme pozvali našich prekladateľov, lektorov, grafikov, ale i zákazníkov a zamestnancov našej firmy, aby sme si spoločne ťukli na náš úspech. Nie náš ako firmy, ale náš v zmysle patriaci všetkým, ktorí sa na rozvoji firmy nejakým spôsobom podieľali. Na toto jubileum boli preto netradične pozvaní všetci dokopy – naši verní zamestnanci, zodpovední dodávatelia i vážení klienti. Pretože bez vás všetkých by tu firma ZELENKA nebola.

O tom, že náš slogan „communication without limits“ používame i v praxi, sa mohli všetci účastníci osobne presvedčiť. V pokročilej dennej dobe si už rozumeli úplne všetci, bez ohľadu na národnosť či jazykové znalosti. :-)

Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto veselej akcie, a veríme, že si účastníci odniesli pekné spomienky.

Pre tých, ktorí sa na vlastnej koži nemohli presvedčiť, prikladáme odkaz na krátke video a fotky -> http://www.prekladatelska-agentura.sk/neformalne-aktivity/superheroes-in-luhacovice-2015