V súčasnosti pôsobí naša prekladateľská agentúra v šiestich krajinách a spolupracuje s viac než 2200...

15. 7. 2009

V súčasnosti pôsobí naša prekladateľská agentúra v šiestich krajinách a spolupracuje s viac než 2200 prekladateľmi a tlmočníkmi, z ktorých je väčšina rodených hovorcov pôsobiacich priamo v krajine jazyka, do ktorého prekladajú alebo tlmočia. Pokiaľ ste spoločnosť, ktorá často rieši rozsiahle prekladateľské projekty súčasne do viacerých cudzích jazykov, radi vám spracujeme cenovú ponuku pre porovnanie.