V dňoch 22. – 25. 3. 2015 sa zúčastníme konferencie v Seville.

27. 2. 2015

Jazykovýpriemysel musí neustále čeliť novým výzvam, preto je výmena skúseností veľmidôležitá. Konferenciu organizuje asociácia GALA v Seville (sme jej členom)a začína sa hneď v nedeľu výmenou skúseností medzi výkonnýmiriaditeľmi (CEO FORUM). Zo širokej programovej ponuky zmieňme aspoň kľúčovéprednášky:

V prvom oficiálnomdni, teda v pondelok, to bude prednáška zástupkyne firmy Hogarth, ktorá jesvetovým lídrom v poskytovaní špeciálnych marketingových prekladov, tzv.transcreation (viac informácií tiež na našom blogu). Druhý deň zaháji svoju prednáškuzakladateľ mladej inovatívnej firmy Gengo, ktorá bola založená ako tzv. startupfirmy v roku 2008 a dosiahla v krátkej dobe veľmi zaujímavýchvýsledkov. A posledný deň to bude záverečné slovo od viceprezidentky firmy Lionbridge, ktorá je jednou z najvýznamnejších prekladateľskýchspoločností na svete s obratom okolo 500 miliónov dolárov.

Radi sa tu stretnemes každým, kto si bude chcieť vymeniť skúsenosti so zavádzaním nových technológii a inovatívnych riešení v prekladateľskom priemysle.