V čase najhlbšej krízy sme dosiahli nárast objemu zákaziek o 12 % (hodno...

10. 7. 2009

V čase najhlbšej krízy sme dosiahli nárast objemu zákaziek o 12 % (hodnoty od januára do júna 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka). Svojím zákazníkom sa snažíme ponúkať také riešenia, ktoré pomáhajú znižovať náklady na preklady – samozrejme, pri zachovaní vysokej kvality služieb. Tajomstvo, ako to dosiahnuť, je skryté v profesionálnom riadení firemnej dokumentácie a schopnosti prekladateľskej agentúry tomu pomôcť. Viac informácií o spôsobe riadenia prekladateľských zákaziek svojich zákazníkov a jazykovom poradenstve vám môžeme zaslať na vyžiadanie.