Tohto roku sa ako jeden zo sponzorov zúčastníme prekladateľskej konferencie GALA, ktorá sa bude kona...

26. 3. 2010

Tohto roku sa ako jeden zo sponzorov zúčastníme prekladateľskej konferencie GALA , ktorá sa bude konať v dňoch 10. – 12. mája. Mottom tejto akcie je „The language of business – The business of language“. Hlavnou témou je The Global Community: Capturing Customers Worldwide. Konferencia sa tentoraz koná v Prahe v hoteli InterContinental, kde sa s vami radi stretneme.