Stali sme sa členom prekladateľskej asociácie ELIA (European Language Industry Association).

7. 10. 2010

Stali sme sa členom prekladateľskej asociácie ELIA (European Language Industry Association). Táto organizácia združuje viac než 70 významných firiem z „jazykového priemyslu“ Európy. Zastupuje a podporuje záujmy svojich členov, upevňuje ich vzťahy, podporuje výmenu informácií a skúseností prekladateľských firiem, organizuje diskusné fóra a pracovné schôdzky, podporuje zavádzanie štandardov kvality prekladateľských služieb a pod.