Rozšírili sme portfólio našich CAT nástrojov o Memsource.

30. 6. 2015

Software Memsource sme do nášho portfólia prekladateľských nástrojov zaradili na základe podnetu jedného z našich vážených zákazníkov. Na Memsource oceňujeme predovšetkým cloudovú integráciu, nové funkcie a  prívetivé používateľské prostredie. Podporuje všetky štandardné formáty a čo je dôležité, licenciu si kupuje agentúra a zapožičiava ju prekladateľom, ktorí pracujú online alebo si stiahnu jednoduchý editor. Tento software je obľúbený predovšetkým v zahraničí, ale pritom pochádza z Českej republiky.