Rok 2013 je za nami. Ohodnoťte našu spoluprácu.

27. 1. 2014

Na začiatkukaždého roka sa obraciame na našich zákazníkov s prosbou, aby vyhodnotili svojuspokojnosť s našimi službami za uplynulý rok. Získame tak veľmi potrebné informáciepre skvalitňovanie našich služieb.


Tohto roku mámena portáli pre zákazníkov pripravenýnový a veľmi jednoduchý formulár. V prípade, že potrebujete pripomenúť svojeprihlasovacie údaje, kliknite, prosím tu. Všetkým zákazníkom ďakujeme za ochotu pri vyplňovaní tohto dotazníka.