O súčasnosti aj budúcnosti prekladateľského priemyslu sa bude hovoriť na konferencii ELIA v dňoch 3....

29. 4. 2012

Európska asociácia pre prekladateľský priemysel (ELIA) združuje viac než stovku významných prekladateľských spoločností. Spoločnosť ZELENKA je členom od roku 2010. V rámci tohtoročného programu sa v Madride bude diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa jazykov, globalizácie a komunikácie. Je budúcnosť jazykového priemyslu v Európe ružová? Čo budú musieť prekladateľské spoločnosti urobiť, aby v budúcnosti uspeli? Blíži sa koniec prekladateľských firiem? Ako certifikovať prekladateľov a tlmočníkov? Čo musí ponúknuť dobrý dodávateľ prekladateľských služieb? Viac o programe nájdete tu.