Nezávislý audit potvrdil pravidelné zlepšovanie nášho systému manažmentu kvality

12. 5. 2016

Dozorné audity sú ideálnou príležitosťou, ako overiť fungovanie nášho systému manažmentu kvality v praxi. Považujeme za dôležité dávať zákazníkom najavo, že sa riadime uznávanými normami a pracujeme efektívne. Preto každý rok vykonávame nezávislý externý audit, ktorý nám to potvrdzuje z pozície oficiálnych autorít.

Začiatkom apríla u nás audítori overovali zhodu s normou ČSN EN ISO 9001:2009. Audit prebehol ako spoločné riadenie certifikačných orgánov systému manažmentu ITC a CQS a veľmi nás potešilo, že audítori potvrdili zhodu certifikovaného systému manažmentu s požiadavkami normy ČSN EN ISO 9001:2009. Audítori nezistili žiadne nedostatky ani nezhody a pochválili nás za pripravenosť a otvorenú komunikáciu počas auditu.

I keď z toho samozrejme máme radosť, výsledok auditu je významný predovšetkým pre našich zákazníkov. Opäť majú oficiálne potvrdené, že fungujeme spoľahlivo a ich zákazky sú v dobrých rukách.

Tým to však pre nás nekončí. Už teraz sme zahájili prípravy na získanie certifikátu podľa novej normy ČSN EN ISO 9001:2016 a tiež podľa ISO 17100:2015, ktorá nahradzuje normu EN 15038. Posledná z menovaných (17100) sa zaoberá vyslovene prekladateľskými agentúrami a vo svete má  medzinárodnú prestíž. Pevne veríme, že sa nám tieto certifikáty budúci rok podarí získať.