Naša spoločnosť postúpila do finále súťaže FIRMA ROKA 2009 v Zlínskom kraji a umiestnila sa medzi de...

18. 9. 2009

Naša spoločnosť postúpila do finále súťaže FIRMA ROKA 2009 v Zlínskom kraji a umiestnila sa medzi desiatimi najlepšími. Do súťaže, ktorú usporadúva denník Hospodářské noviny, sa prihlásilo celkovo viac než 3000 firiem. Odborná porota porovnávala nielen ekonomické ukazovatele, ako rentabilitu, likviditu, ziskovosť, produktivitu či zadlženie, ale aj marketingové odlíšenie firiem.