Minulý rok sme vďaka vám zvýšili obrat o 30 %.

18. 2. 2013

V minulom roku sa nám podarilo pokračovať v už zavedenom trende, t. j. v dvojcifernom raste nášho obratu. S tým, samozrejme, súvisí aj výrazný nárast vyhotovených zákaziek. Aby sme taký nápor zvládli, prijímame stále nových interných aj externých pracovníkov. V minulom roku to boli traja noví kolegovia v kancelárii a niekoľko desiatok nových prekladateľov. To so sebou prináša stále náročnejšiu personálnu prácu. Sme si vedomí rizík, ktoré taký rast prináša. Preto sme pri prijímaní nových kolegov veľmi nároční.

Ak vás bavia cudzie jazyky, môžete sa priebežne informovať o nových pracovných pozíciách na stránke jobs a stať sa v budúcnosti súčasťou nášho tímu.